โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พล.อ.หญิง สุทิดา

2017-10-13 18:40:43

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พล.อ.หญิง สุทิดา

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.เวบไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในให้แก่ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 ต.ค.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง