"ณัฐชา"เร่งผลักดัน พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

2020-10-01 18:55:40

"ณัฐชา"เร่งผลักดัน พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

Advertisement

"ณัฐชา"เร่งผลักดัน พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติเพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทให้ผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิต รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.นายณัฐชา บุญอินไชยสวัสดิ์ ส.ส.กทม. เขต25 โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงภารกิจช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราฏร ในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน ว่า วันนี้ได้เข้าร่วมงาน " ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสังคมสูงอายุ " ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายพลังผู้สูงวัย โดยเป็นผู้แทนคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ในช่วงเสวนานั้น ได้บอกเล่าถึงประเทศไทยในตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และ แนวทางการเติบโตของผู้สูงอายุของเราเป็นแนวที่ก้าวกระโดดมาก อีก 20 ปี ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น เพราะอัตราการเกิดลดลง อัตราการเสียชีวิตก็ลดลง โดยวันนี้ เป็นวันผู้สูงอายุสากล ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ เพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทุกคน สร้างความเข้าใจและช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต ในฐานะ ส.ส. ที่มาจากพี่น้องประชาชน มาพร้อมด้วย นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ 2 กำลังผลักดันร่วมกันคือเรื่อง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ เราอยากจะให้เบี้ยยังชีพ เปลี่ยนเป็นเบี้ยบำนาญประชาชน 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป งบประมาณที่เราจะจัดสรรให้ผู้สูงอายุ 12 ล้านคน ในงบประมาณปี 2564 จะต้องใช้เงินจำนวน 4 แสนกว่าล้านบาท ในชั้นอนุกรรมาธิการบำนาญแห่งชาติ ที่กำลังหาข้อสรุปเรื่องการหาแหล่งที่มาของรายได้ใกล้เป็นความจริงแล้ว ในสมัยประชุมหน้า ทางอนุกรรมาธิการจะร่วมกันผลักดันร่างนโยบายนี้เข้าสู่สภาต่อไป