อย.ลั่นคุมเข้มนมโรงเรียน

2020-10-01 18:25:19

อย.ลั่นคุมเข้มนมโรงเรียน

Advertisement

รองเลขาธิการ อย.ยันมีมาตรการกำกับดูแลนมโรงเรียน พบตกมาตรฐานดำเนินการทางกฎหมายทันที

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดปัญหานมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์  จ.สกลนคร ตรวจพบนมโรงเรียนบางกล่อง มีลักษณะจับตัวเป็นก้อน และมีรสขมคล้ายเน่าเสียนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยลงพื้นที่ตรวจสอบนมโรงเรียนที่พบข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว พบว่า เป็นนมโรงเรียนที่ผลิตโดย สหกรณ์โคนมปากช่อง ระบุวันหมดอายุ(Lot.) 11, 12 ม.ค.2564 จำนวน 4 ลัง มีไขมันลอยหน้า แต่มีสี กลิ่น รส ปกติ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนและส่งคืนนมโรงเรียนรุ่นที่พบปัญหาและรุ่นอื่นที่พบปัญหาเพิ่มเติมแล้ว นอกจากนี้ อย. ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง ณ โรงงานผลิตนมโรงเรียนรุ่นที่พบปัญหา ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากได้รับรายงานผลการตรวจ ทาง อย. จะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบต่อไป  ในส่วนของ อย. ได้มีมาตรการกำกับดูแลนมโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งจะดำเนินการตรวจโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ปีละ 2 ครั้ง จากนั้นมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทุกเดือนที่มีการผลิต และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และปริมาณจุลินทรีย์ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากตรวจพบผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานหรือหากตรวจพบสถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีโทษตามกฎหมาย

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า คุณภาพของนมโรงเรียน เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผู้ผลิตจะได้รับสิทธิการจัดสรรเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียน ดังนั้น หากพบปัญหาคุณภาพของนม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ