สภาฯตรวจรายชื่อเสนอร่างแก้ไข รธน.ฉบับ ”ไอลอว์” เสร็จแล้ว

2020-10-01 13:20:51

สภาฯตรวจรายชื่อเสนอร่างแก้ไข รธน.ฉบับ ”ไอลอว์” เสร็จแล้ว

Advertisement

สภาฯตรวจรายชื่อเสนอร่างแก้ไข รธน.ฉบับ ”ไอลอว์” กว่า 1 แสนคนเสร็จแล้ว ส่ง มท.ตรวจสอบต่อ คาดบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา พ.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 1 ต.ค ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวความคืบหน้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (ฉบับไอลอว์) ว่าขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 101,450 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 8 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.63 ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับรายชื่อ และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่30 ก.ย.ที่ผ่านมา ถือว่าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยขั้นตอนต่อไปจะนำส่งรายชื่อทั้งหมดให้แก่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำหรับขั้นตอนของการตรวจสอบรายชื่อนั้นตามกฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องดำเนินการภายใน45วัน แต่สภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักงานฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนกำหนด และที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายคาดว่าในครั้งนี้จะใช้เวลาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนต่อไปคือเมื่อกรมการปกครอง ตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อผู้เสนอกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายชื่อกลับมายังสำนักงานฯ เพื่อให้สำนักงานฯ จัดทำบัญชีรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์ขอเสนอร่างกฎหมายผ่านทางการติดประกาศที่สำนักงานฯและทางเว็บไซต์ รวมถึงทำหนังสือแจ้งไปยังผู้เข้าชื่อทุกคนเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคัดค้านหากมีข้อมูลไม่ถูกต้องโดยขั้นตอนนี้กำหนดระยะเวลา30 วันหากมีรายชื่อครบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คือ 50,000 รายชื่อที่มีความถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติของการขอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชนแล้ว จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต่อไปภายใน 15 วัน เบื้องต้นคาดว่าจะทันในสมัยประชุมที่จะเปิดในเดือน พ.ย.นี้