"จุรินทร์" นำพาณิชย์จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ายางพารา

2020-10-01 10:21:28

"จุรินทร์" นำพาณิชย์จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ายางพารา

Advertisement

"จุรินทร์" นำกระทรวงพาณิชย์จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ สินค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้น และผลิตภัณฑ์ยางพารา 


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้มีนโยบายยกระดับราคาและคุณภาพพืชเกษตรของไทย ซึ่งยางพาราเป็นหนึ่งในสินค้าเป้าหมาย สอดคล้อง กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ยางพาราในส่วนของวัตถุดิบ สาหรับผลิตอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนและกระจายรายได้สู่ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มสหกรณ์ยางพารา และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการส่งออกจากกรมฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันนี้เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์จะเยี่ยมชมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) สินค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้น น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ หมอน ที่นอน เบาะรองนั่ง รวมทั้งมีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราจานวน 4 ราย ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด  จ.ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด จำกัด จ.ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินสว่าง จำกัด จ.ระยอง  สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด  จ.ตราด  ผู้นำเข้า 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เมียนมา และจีน  ทูตพาณิชย์ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เมียนมา รัสเซีย จีน ตุรกี เวียดนาม อินเดีย ผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล  รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยประเทศเป้าหมายได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา