๔๐ บทเพลงจาก “ลูก” ถึง “พ่อ” [คลิป]

2017-10-13 15:50:03

๔๐ บทเพลงจาก “ลูก” ถึง “พ่อ” [คลิป]

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทย เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. ยังความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังคนไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้


อย่างไรก็ดี ความรู้สึกอันแสนเศร้านั้นได้บันดาลใจให้ศิลปินนักแต่งเพลงจำนวนมากได้ถ่ายทอดเรื่องราว ความรัก และความคิดถึงออกมาเป็นบทเพลงที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นดั่ง “พ่อของแผ่นดิน”

เนื่องด้วยวาระครบ ๑ ปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไทยทั้งชาติ นิว 18 ขอนำบทเพลงจาก “ลูก” ถึง “พ่อ” จำนวน ๔๐ บทเพลงมาเพื่อร่วมรำลึกกันอีกครั้ง

๑. บทเพลงของพ่อ - รวมศิลปิน
คำร้อง-ทำนอง : ตรัย ภูมิรัตน

Advertisementเรียบเรียง : บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, กันต์ รุจิณรงค์๒. จงรักภักดี - รวมศิๅลปิน MUSIC BUGS
คำร้อง : ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
ทำนอง : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์

Advertisementเรียบเรียง : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์ , ศราวุธ นนทรีย์๓. กาลครั้งหนึ่งตลอดกาล - รวมศิลปิน Spicydisc
คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง : theBOYKOR
Advertisement
๔. ด้วยรักของพ่อ - รวมศิลปิน I AM และ True Fantasia
คำร้อง-ทำนอง : กวิตา ก้องกิดากร
เรียบเรียง : Mac Sarun๕. ร้อยพันเพลง...เพื่อพ่อ - Soul After Six

Advertisementคำร้อง-ทำนอง : วิศรุตเทพ สุพรรณเภสัช
เรียบเรียง : Soul After Six๖. เสด็จประทับอยู่... - Paradox feat.เอ๋ EBOLA | เอส กล้วยไทย | บอมบ์ GANESHA
คำร้อง-ทำนอง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา(ต้า)
เรียบเรียง: Paradox


Advertisement
๗. ลูกขอสัญญา - Big Ass / ตูน Bodyslam / เมธี Labanoon / Vietrio
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass
๘. ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ - เสก โลโซ
เนื้อร้อง, ทำนอง, เรียบเรียงฯ, ควบคุมการผลิต และ อำนวยการผลิต : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
๙. คิดถึงพ่อ - Retrospect
คำร้อง-ทำนอง : ชนัทธา สายศิลา
เรียบเรียง: ศรัณย์เขษ เจริญสรรพ์, ธนพล ศรีกาญจนา, ชนัทธา สายศิลา
๑๐. ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป - MILDVOCALIST
เนื้อร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง : บดินทร์ เจริญราษฎร์ (MILDVOCALIST) ๑๑. รักเพื่อพ่อ - สิงโต นำโชค
คำร้อง : ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ), สิงโต นำโชค
ทำนอง : สิงโต นำโชค
เรียบเรียง : Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)


๑๒. วันที่พ่อไม่อยู่ - Wan Brothers feat. Jugg Chawin
คำร้อง-ทำนอง : อคิร วงษ์เซ็ง , ธนกฤต พานิชวิทย์
เรียบเรียง : อคิร วงษ์เซ็ง , ชวิน จิตรสมบูรณ์๑๓. 13 ตุลา หนึ่งทุ่มตรง - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
คำร้อง-ทำนอง : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
เรียบเรียง : โกมล บุญเพียรผล๑๔. อยู่นิรันดร - PAUSE
คำร้อง-ทำนอง : พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
ทำนอง พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
เรียบเรียง : PAUSE
๑๕. เพลงรักจากฟ้า - POTATO
คำร้อง-ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, เกียรติยศ มาลาทอง
๑๖. พ่อครับ - ฟองเบียร์
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง-เรียบเรียง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
  ๑๗. นิทานเมขลา - วิริยาภา จันทร์สุวงศ์ (นุ้ย The Peach Band)
คำร้อง-ทำนอง : วิริยาภา จันทร์สุวงศ์ (นุ้ย The Peach Band)
เรียบเรียง : วิชชุพร จริงจิตร
โดย Happening 'Heart Work'๑๘. พลังแสงอาทิตย์ - ฟักกลิ้ง ฮีโร่ ft. คิว Flure
คำร้อง : ณัฐวุฒิ ศรีหมอก, ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง / เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง๑๙. ลอย - วัชระ ปานเอี่ยม และ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร
คำร้อง-ทำนอง : ศุ บุญเลี้ยง
เรียบเรียง : จุมพล ทองตัน๒๐. เสียงในใจ - บรรณ / กลอนจากทิวา สาระจูฑะ
บทกวี: ทิวา สาระจูฑะ
ทำนอง, เรียบเรียงดนตรี, เปียโน, เชลโล่, ขับร้อง : บรรณ สุวรรณโณชิน๒๑. พระราชาในนิทาน - เสถียรธรรมสถาน
คำร้อง-ทำนอง : มาเซน อาลี ชาห์
เรียบเรียง : ใจเอื้อ โกศลธนศังกร, มาเซน อาลี ชาห์๒๒. ไม่ใช่พระราชาในนิทาน - รวมศิลปิน
คำร้อง : ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ (ปะการัง)
ทำนอง : ธนพงศ์พันธ์ บูรณะคุปต์๒๓. พระองค์คือเทพยดา - นุภาพ สวันตรัจฉ์ และเพื่อนนักดนตรี
คำร้อง-ทำนอง : นุภาพ สวันตรัจฉ์
  


๒๔. พ่อภูมิพล - แอ๊ด คาราบาว
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง/กีตาร์โปร่ง/ฮาร์โมนิก้า : ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)๒๕. แผ่นดินพ่อ - อี๊ด โอภากุล
คำร้อง-ทำนอง : อี๊ด โอภากุล
เรียบเรียงดนตรี : โรจน์ ภควัน
  


๒๖. พ่อของเรา - แฮมเมอร์
คำร้อง-ทำนอง : พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
เรียบเรียง : แฮมเมอร์๒๗. บ้านของพ่อ บ้านของเรา - r-bu
คำร้อง-ทำนอง : r-bu๒๘. เล่าสู่หลานฟัง - ต่าย อรทัย
คำร้อง-ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีรพงษ์ ศักดิ์แก้ว๒๙. ฟ้าร้องไห้ - รวมศิลปินลูกทุ่ง
คำร้อง-ทำนอง : ชลธี ธารทอง
เรียบเรียงเสียงประสาน : กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์
   


๓๐. ล้นเกล้าเผ่าไทย - ศิรินทรา นิยากร
คำร้อง-ทำนอง : ครูชลธี ธารทอง๓๑. เรื่องเล่าของพ่อ - ไหมไทย หัวใจศิลป์
คำร้อง-ทำนอง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
  


๓๒. วอนฟ้าขอเทวดาคืน - ไมค์ ภิรมย์พร และ วงคนแรงงาน
คำร้อง-ทำนอง : ปรารถนา เพชรสุวรรณ
เรียบเรียง : นำชัย อ้นทิม๓๓. เทวดากลับฟ้า - โน้ต เชิญยิ้ม
คำร้อง-ทำนอง : โน้ต เชิญยิ้ม
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม๓๔. อยู่บนฟ้าน่ะพ่อจ๋า - ศิลปิน รวมใจรักพ่อ
คำร้อง-ทำนอง : ซอ เกษตรวิสัย
เรียบเรียง : อ.ตูนน้อย สว่างอุบล๓๕. รักพ่อตลอดกาล - รุ่ง สุริยา
คำร้อง-ทำนอง : รุ่ง สุริยา
เรียบเรียง : นฤพนธ์ พานทอง
  

 
๓๖. สิ้นร่มโพธิ์ทอง - คัฑลียา มารศรี
คำร้อง-ทำนอง : ครูสุรินทร์ ภาคศิริ๓๗. ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน - เสรี รุ่งสว่าง
คำร้อง-ทำนอง : พยัพ คำพันธุ์๓๘. น้ำตาไม่หยุดไหล ชาวไทยคิดถึงพ่อ - เพชร สหรัตน์
คำร้อง-ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร๓๙. เมื่อยอดมนุษย์บินกลับดาว - บิทเติ้ล | Beatle
คำร้อง-ทำนอง : บิทเติ้ล สุขุมพันธ์ ฐิติธนพันธ์
เรียบเรียงเสียงประสาน : สุจินต์ กุลชนะรงค์๔๐. An Everlasting Light - รวมศิลปินชาวต่างชาติในไทย
Lyrics James Flynn
Additional Lyrics Keithen Carter
Music Frank Herrgottแท็กที่เกี่ยวข้อง