ปลายฝนต้นหนาวเที่ยว “แม่แจ่ม” ชมนาขั้นบันได

2020-09-30 07:10:08

ปลายฝนต้นหนาวเที่ยว “แม่แจ่ม” ชมนาขั้นบันได

Advertisement

ปลายฝนต้นหนาว นักท่องเที่ยวแห่ชมความสวยงามของนาขั้นบันได ที่บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม คึกคัก

บรรยากาศหลังจากที่มีการปลดล็อกโควิด 19 แล้ว ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปเที่ยวยังต่างจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้มาสัมผัสอากาศหนาวที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์แล้ว นักท่องเที่ยวยังนิยมเดินทางไปยัง บ้านป่าบงเปียง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ และวิวป่าเขาพร้อมนาขั้นบันได ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีนาขั้นบันไดสวยที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอหรือชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอีกด้วย

การท่องเที่ยวที่บ้านป่าบงเปียง เริ่มเกิดขึ้นในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่จะปลูกนาข้าวขั้นบันได และพื้นที่โดยรอบก็จะมีการปลูกไร่ข้าวโพดสลับกัน ด้วยความสวยงามของพื้นที่ที่เป็นหุบเขา และเป็นจุดที่มอดยาวลงไปทำให้เกิดความสวยงามของทิวทัศน์ นาขั้นบันไดที่ลดหลั่นลงไปตามแนวของดอย และเป็นผืนกว้างที่สุดทำให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพจะเดินทางมาเก็บภาพความสวยงามของทุกช่วงวันที่จะทำให้เกิดความสวยงามแตกต่างกันของแสงในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงประอาทิตย์ตก ซึ่งนอกจากความสวยงามของวิวนาขั้นบันไดแล้วนักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน บ้านป่าบงเปียงจึงกลายมาเป็นสถานที่เที่ยว และโฮมสเตย์ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและตากล้องไปแล้วในตอนนี้
สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวคือช่วงเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่นาข้าวเขียวสดจนถึงช่วงตั้งท้องออกรวงข้าว ถือเป็นช่วงสวยงามที่สุดของปี และเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ก็จะเป็นช่วงที่ต้นข้าวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนเข้าสู่สีเหลืองทองของต้นข้าวที่เริ่มสุก และแก่ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไป