กสทช.เตือนทีวีดิจิทัลยื่นจ่ายค่าไลเซนส์

2017-03-30 16:00:14

กสทช.เตือนทีวีดิจิทัลยื่นจ่ายค่าไลเซนส์

Advertisement

กสทช. เตือนช่องทีวีดิจิทัล ต้องยื่นขอขยายเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อน 22 พฤษภาคมนี้


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า

ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิทัล ที่ประสงค์จะขอขยายเวลาการชำระใบอนุญาตจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนงมาที่สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ มิฉะนั้นจะไม่สามาถใช้สิทธิ์ได้ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิทัล ขอขยายระยะเวลาในการจ่ายค่าธรรมเนียมออกไปได้โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม ทั้งนี้การชำระค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 ที่เป็นงวดถัดไปจะครบกำหนดชำระในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

แท็กที่เกี่ยวข้อง