ทร.เคลื่อนย้าย"เรือของพ่อ"ถึง"อ่าวดงตาล"แล้ว

2020-09-17 18:55:27

ทร.เคลื่อนย้าย"เรือของพ่อ"ถึง"อ่าวดงตาล"แล้ว

ทร.เคลื่อนย้าย "เรือของพ่อ" หลังปลดประจำการถึงอุทยานประวัติศาสตร์อ่าวดงตาล จ.ชลบุรี แล้ว

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. มีรายงานว่า กองเรือยุทธการ ได้ทำการเคลื่อนย้ายเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 ที่เคยประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ซึ่งได้ปลดประจำการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 โดยขนย้ายผ่านเส้นทางถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพิ่อนำไปตั้งไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยก่อนเคลื่อนย้ายได้มีการปรับปรุงและทาสีใหม่ ก่อนนำมาตั้งไว้ที่บริเวณริมชายหาด หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

สำหรับเรือ ต. 91 เป็นเรือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องการต่อเรือ และแบบเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ ส่งผลให้กองทัพเรือสร้างเรือ ต.91 ขึ้นมา ก่อนเข้าประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2511 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2535 รวมระยะเวลาประจำการ 52 ปี จากนั้นกองทัพเรือ เสนอต่อกระทรวงกลาโหม เพื่อขออนุมัติปลดระวางเรือ ต.91 เนื่องจากใช้ในราชการมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้สภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน และมีความเสี่ยงในการใช้ปฏิบัติราชการ ก่อนได้รับการอนุมัติ และมีการนเคลื่อนย้ายเป็นเวลานานกว่า 10 วัน เพื่อเตรียมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ก.ย.นี้

Advertisement