สศค.มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้โต3.4% พร้อมเปิดลงทะเบียนคนจน เม.ย.นี้

2017-03-30 15:05:09

สศค.มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้โต3.4% พร้อมเปิดลงทะเบียนคนจน เม.ย.นี้

Advertisement

สศค.มั่นใจส่งออกดันเศรษฐกิจไทยปีนี้โตที่ 3.4 % ขณะเดียวกันพร้อมเปิดลงทะเบียนผู้มีที่รายได้น้อยเมษายนนี้


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวได้ดีจากการใช้จ่ายภาคเอกชน ที่มีสัญญาณดีขึ้น สะท้อนจากยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 3.4 ต่อปี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนส่วนใหญ่ส่งสัญญาณดีขึ้น เศรษฐกิจด้านการผลิตได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ขยายตัวได้ดี ส่งผลให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกเมื่อตัดทองคำและอากาศยานออกยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ส่วนการจัดเก็บรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ยังเกินเป้า 266 ล้านบาท เมื่อรวมการจัดเก็บรายได้ใน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณนี้ สามารถจัดเก็บได้กว่า 1.014 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้า 1.4 หมื่นล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจส่งรายได้กว่า 5 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าร้อยละ 22 ส่วน 3 กรม ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต จัดเก็บได้ 9.01 แสนล้านบาท ยังต่ำกว่าเป้าร้อยละ  2 แต่สูงกว่าปีที่แล้ว 2.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่แนวโน้มเงินบาทแข็งค่านั้น มองว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดไว้ ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่น่าห่วงว่าจะกระทบกับภาคการส่งออก โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.6 หรืออาจถึงร้อยละ 4 หากการส่งออกเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นกว่านี้ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณกลางปีคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 60
สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 ที่จะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนในวันที่ 3 เมษายนถึง 15 พฤษภาคมนี้ ขณะที่ความคืบหน้าการออกบัตรประจำตัวและสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่จะใช้ออกสวัสดิการ ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะสวัสดิการชุดแรกเป็นสวัสดิการที่มีในปัจจุบันที่รัฐจัดงบประมาณไว้อยู่แล้ว แต่จะให้สิทธิเฉพาะผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเท่านั้นโดยรูปแบบสวัสดิการที่ออกมาจะต้องเหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและต่างจังหวัด  ซึ่งชุดแรกจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น ส่วนลดค่าน้ำประปา ไฟฟ้า สิทธิขึ้นรถไฟฟรี รถเมล์ฟรี เป็นต้น