โปรดเกล้าฯ นายทหารประจำปีตั้ง"บิ๊กบี้"เป็น ผบ.ทบ.

2020-09-16 17:25:38

โปรดเกล้าฯ นายทหารประจำปีตั้ง"บิ๊กบี้"เป็น ผบ.ทบ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารปี 63 "เฉลิมพล"นั่ง ผบ.ทสส. "ณรงค์พันธ์" ขึ้น ผบ.ทบ. "ชาติชาย" นั่ง ผบ.ทร. "แอร์บูล"ขึ้น ผบ.ทอ.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. มีรายงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมประกาศ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ประจำปี 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี และ รมว.กลาโหม ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มีตำแหน่งสำคัญดังนี้ กระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง พล.อ.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ให้เป็น จเรทหารทั่วไป ส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แต่งตั้งให้ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.อ.ธรนทร์ ปุณศรี เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.สมควร ทองนาค เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม, พล.ท.วรวิช มลาสานต์ เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา และ พล.ท.สราวุธ รัชตะนาวิน เป็นผู้อำนวยการศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทย แต่งตั้งให้ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เป็นเสนาธิการทหาร, พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, พล.อ.ศิราวุฒิ วงศ์ขันต์ เป็นผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, พล.ท.ธิติชัย เทียนทอง เป็นรองเสนาธิการทหาร, พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ เป็นรองเสนาธิการทหาร และ พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็นรองเสนาธิการทหาร

Advertisement
ส่วน กองทัพบก แต่งตั้งให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็นผู้บัญชาการทหารบก, พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก, พล.ท.ธรรมนูญ วิถี เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็นเสนาธิการทหารบก, พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1, พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เป็นแม่ทัพภาคที่ 2, พล.ต.อภิเชษฐ์ ชื่อสัตย์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 3, พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 4

ขณะที่ กองทัพเรือ แต่งตั้งให้ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.ร.ท.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ เป็นเสนาธิการทหารเรือ และ พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

Advertisement
ส่วน กองทัพอากาศ แต่งตั้งให้ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ, พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ เป็นรองผู้ผู้บัญชาการทหารอากาศ, พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนารางกูร เป็นผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ, พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ, พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

สำหรับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก มีชื่อเล่นว่า "บี้" หรือในกองทัพเรียกว่า "บิ๊กบี้" เป็นเตรียมทหารรุ่น 22 ( ตท.22) เคยดำรงตำแหน่งอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 จากนั้นเป็นรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จากนั้นได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ต่อมาเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ นอกจากจานี้ยังเคยเป็นอดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยตรวจสอบโครงการทุจริตจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร