ศาล รธน.รับวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. "เทพไท" สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

2020-09-16 17:15:44

ศาล รธน.รับวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. "เทพไท" สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาล รธน.รับวินิจฉัยสมาชิกภาพ  ส.ส.ของ "เทพไท"สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.ของ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ หลัง ศาลนครศรีธรรมราชพิพากษาจำคุก นายเทพไท เสนพงศ์ และนายมาโนช เสนพงศ์ คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี ตามกฎหมาย ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระทำความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ศาลรัฐธรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาเรื่องนี้ โดยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง สำหรับคำร้องขอของ กกต. ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสาประกอบคำร้องปรากฏชัดเจนว่า ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ถูกร้อง 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา กรณีปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง