ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 5 ราย

2020-09-15 11:19:36

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 5 ราย

ศบค.รายงานไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 15  ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก 5 ราย เป็นชายไทยกลับจากประเทศญี่ปุ่น รวมผู้ป่วยสะสม 3,480 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ในจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวหายแล้วกลับบ้าน 3,315 ราย รักษาตัวใน รพ. 107 รายแท็กที่เกี่ยวข้อง