กทม. พร้อมจัดถนนคนเดิน "ข้าวสาร-คลองโอ่งอ่าง"

2020-09-14 20:00:50

กทม. พร้อมจัดถนนคนเดิน "ข้าวสาร-คลองโอ่งอ่าง"

Advertisement

กทม. พร้อมจัดถนนคนเดิน "ข้าวสาร-คลองโอ่งอ่าง" ต.ค.นี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่ 18/2563 ว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครวันนี้ได้พิจารณาและเห็นชอบการเปิดทำการค้าบริเวณถนนข้าวสาร และคลองโอ่งอ่าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยถนนข้าวสารจะเริ่มเปิดทำการค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดังนี้ วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. (ตรงกับวันฮาโลวีนและวันลอยกระทง) วันที่ 28 – 29 พ.ย. และวันที่ 31 ธ.ค.-1 ม.ค.(ตรงกับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่) โดยรูปแบบกิจกรรมถนนคนเดินในวันดังกล่าวจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหาร การแสดงสินค้าของดีของกรุงเทพมหานคร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงคืน ซึ่งการเลือกเปิดทำการค้าในช่วงเทศกาลสำคัญ เชื่อว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมถนนคนเดินข้าวสารในรูปแบบใหม่เป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่าง ช่วงระหว่างสะพานดำรงสถิต ถึงสะพานโอสถานนท์ กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 17.00 – 24.00 น. โดยผู้ค้าบริเวณนี้จะเป็นผู้ค้าเดิมที่ได้เคยลงทะเบียนไว้กับสำนักงานเขต สามารถเข้ามาทำการค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งวางสิ่งของ แต่จะต้องทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณที่ขายให้เรียบร้อย ทั้งนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่ง รวมกว่า 1,900 เมตร ลักษณะของแผงค้าจะมีทั้งสินค้าที่วางบนแผงและสินค้าที่วางขายบนพื้น มีการออกร้านจำหน่ายอาหารปรุงสุก(ไม่มีการปรุง) สินค้าประเภทเครื่องใช้ เครื่องประดับ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และการแสดงดนตรี ซึ่งจะเริ่มทำการค้าพร้อมถนนข้าวสาร นอกจากนี้ในเทศกาลวันลอยกระทงกรุงเทพมหานครจะจัดงานลอยกระทง ณ บริเวณคลองโอ่งอ่างด้วย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำมาตกแต่งรถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด ขนาด 2 ตัน และรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ที่นำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อตกแต่งรถเก็บขนมูลฝอย อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก การรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครด้วย


ทั้งนี้ การประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อตกแต่งรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ประกอบด้วย รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 247 คัน แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีประจำการทั้งสิ้น จำนวน 474 คัน แบ่งการประกวดเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท ได้รับเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 ประกาศผลและมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดในเดือน ธ.ค. 63 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง