ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย

2020-09-14 11:50:44

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย

ศบค.รายงานไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 14  ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก 2   ราย เป็นชายไทยกลับจากประเทศญี่ปุ่น รวมผู้ป่วยสะสม 3,475 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ในจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวหายแล้วกลับบ้าน 3,312 ราย รักษาตัวใน รพ. 105 รายแท็กที่เกี่ยวข้อง