น้ำท่วมวัดเผาศพก็ยากลำบาก

2017-10-09 23:15:10

น้ำท่วมวัดเผาศพก็ยากลำบาก

Advertisement

น้ำท่วมใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เดือดร้อนถ้วนหน้า ชาวบ้านต้องลุยน้ำเผาศพอย่างยากลำบาก


เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่วัดตะกู ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านพร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณร เคลื่อนย้ายศพนายสุชาติ โรจนบุรานนท์ อายุ 49 ปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว จากหอสวดมนต์ ไปยังเมรุของวัดที่ถูกน้ำจากแม่น้ำน้อย ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณวัด ระดับน้ำสูงกว่า 80 ซม. โดยมีปี่พาทย์เป่านำหน้าขบวนเคลื่อนย้ายศพวนรอบเมรุจำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะขึ้นไปเผาศพบนเมรุ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานศพในครั้งนี้มีประชาชนมาร่วมในพิธีน้อยเนื่องจาก ในต.วัดตะกูถูกน้ำท่วมสูง ประชาชนไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมงาน บางคนต้องพายเรือฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
โดยก่อนหน้านี้มีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมาตั้งศพไว้ที่ศาลาการเปรียญยังไม่ถูกน้ำท่วมจากนั้นเพียง 2 วันน้ำท่วมต้องย้ายศพมาสวดที่หอสวดมนต์และทำการการเผาในวันนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง