รมต.อาเซียนเริ่มการประชุมสุดยอด

2020-09-10 14:00:43

รมต.อาเซียนเริ่มการประชุมสุดยอด

รัฐมนตรีต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มการประชุมสุดยอดภูมิภาคหลายรายการ ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันพุธ (9 ก.ย.) คาดว่าการประชุมปีนี้ วาระหลักจะอยู่ที่การแสวงหาความร่วมมือ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามโลก และยับยั้งการตอบโต้แบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน ในการแข่งขันอิทธิพล ระหว่าง 2 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดของโลก คือสหรัฐอเมริกากับจีน

รัสเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินเดีย เข้าร่วมการประชุมทางไกล กลุ่มความมั่นคง 27 ประเทศ ซึ่งปีนี้เวียดนาม เป็นประธานการประชุม ท่ามกลางความวิตกมากขึ้น เกี่ยวกับความขัดแย้ง และการตอบโต้กันด้วยคำพูดรุนแรง

นายเหงียน ซาน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวในระหว่างการเปิดประชุม เมื่อวันพุธ ว่า ความผันผวนของสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ในภูมิภาค รวมถึงปัญหาทะเลจีนใต้ เป็นภัยต่อสันติภาพและเสถียรภาพ ส่วนนายฟาม บินห์ มินห์ รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม กล่าวว่า บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ และสถาบันพหุภาคี กำลังถูกท้าทายอย่างหนัก

Advertisement
ทางด้านนายเรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย กล่าวเตือนว่า สหรัฐและจีนไม่ควรให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือติดกับ การต่อสู้ทางภูมิศาสตร์การเมืองระหว่าง 2 ประเทศ และขณะนี้การแผ่ขยายอิทธิพลทางทหาร ในน่านน้ำทะเลจีนใต้ ของสหรัฐและจีน กำลังอยู่ในภาวะ “น่าวิตก”.