"เทพไท"ไม่เสียใจญ้ตติแก้ ม.272 ร่วง ภูมิใจสู้เพื่อ ปชต.

2020-09-10 12:49:35

"เทพไท"ไม่เสียใจญ้ตติแก้ ม.272 ร่วง ภูมิใจสู้เพื่อ ปชต.

"เทพไท" ยก 3 เหตุผลแจงเหตุลงชื่อในญ้ตติแก้ ม.272 ไม่เสียใจญัตติร่วง ภูมิใจสู้เพื่อ ปชต.

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่า ตนเป็น1ใน 99 คนที่ได้ลงชื่อในญัตตินี้ และเป็นความสมัครใจในการลงชื่อด้วยตนเอง ใช้เอกสิทธิ์ความเป็น ส.ส.และไม่เกี่ยวข้องกับมติพรรคใดๆทั้งสิ้น เป็นความรู้สึกรับผิดชอบต่ออุดมการณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรค จึงสามารถตอบสังคมได้ว่า ทำไมตนจึงได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ร่วมกับเพื่อน ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจาก13พรรคการเมือง ด้วยเหตุผล 3 ข้อดังนี้ 1.ทำตามอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ข้อ4 ที่ประกาศว่า “พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ และวิธีการแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆ2.ทำตามคำประกาศของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบัน ในการปราศรัยหาเสียง เรื่องประชาธิปไตยวิปริต กรณีมาตรา 272 บัญญัติให้ สมาชิกวุฒิสภา 250 คนที่มาจากการแต่งตั้งของประธาน คสช. สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน500คนได้ เป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร คสช. อย่างชัดเจน 3.ทำตามความฝันของตัวเอง ที่มีมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้นำนักศึกษา ได้ต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จนบัดนี้ได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเทศก็ยังไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริง จึงจำเป็นต้องต่อสู้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไตยให้เป็นประชาธิปไตยตามแบบฉบับสากล เพราะฉะนั้นการลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในครั้งนี้ เป็นความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง แม้ว่าญัตติดังกล่าวจะมีผู้ถอนชื่อออกไป จนทำให้ญัตติไม่สมบูรณ์ เป็นอันตกไป แต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองของตนเองต่อสังคม ไม่รู้สึกกังวลหรือเสียใจใดๆทั้งสิ้น เพราะมั่นใจว่าวันนี้ตนได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ที่เป็นเจ้าของประเทศ จะต้องร่วมกันแก้ไข ผลักดันและจัดทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง