"บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ The Journey" ภาพยนตร์สารคดีน้อมระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

2017-10-09 13:10:27

"บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ The Journey"   ภาพยนตร์สารคดีน้อมระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นระยะเวลากว่า 300 วันภายหลังการเสด็จสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ภาพยนตร์สารคดี "บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ The Journey" ได้ถูกจัดทำขึ้นด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9


หนังสารคดี "บันทึกทางไกล..ถึงพ่อ The Journey" ได้รวบรวมการเดินทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในปีพุทธศักราช 2476 ถึง 2494 ผ่านพระราชหัตถเลขาและไปรษณียบัตร รวมถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ วีดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เคยถวายงานพระองค์ บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งเสด็จประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อและความสนพระราชหฤทัยในศิลปะดนตรีและการถ่ายภาพAdvertisement

"บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ The Journey" จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์...จากโลซาน ถึงกรุงเทพฯ ระยะทาง 9188 กิโลเมตร การเดินทางไกลนับเดือน นับปี แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ดัง พระราชปนิธานที่พระราชทานไว้Advertisementหนังสารคดีเรื่องนี้ได้ "โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล" ทำหน้าที่ผู้กำกับ สำหรับประชาชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ทั่วประเทศ , ห้องออดิทอเรี่ยมหอศิลปกรุงเทพ และ แบงค็อก สกรีนนิ่ง รูม ศาลาแดง