พท.ยื่นเพิ่มแก้ไข รธน. 4 ประเด็น

2020-09-08 19:35:51

พท.ยื่นเพิ่มแก้ไข รธน. 4 ประเด็น

Advertisement

หัวหน้า พท.แถลงยื่นเพิ่ม  4 ประเด็นแก้ไข รธน. ยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ปิดทางคนนอกนั่งเก้าอี้  ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คาดดำเนินการได้ใน 9 ก.ย. 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่พรรคเพื่อไทย  (พท.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เเถลงผลการประชุม ส.สเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เสนอผลการศึกษาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 31 ส.ค. และเมื่อวันที่ 1 ก.ย. พรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เช่นเดียวกัน พรรคเพื่อไทยได้ให้ความเห็นทั้งใน กมธ. และในทางสาธารณะตลอดมาว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกติกาที่มีแต่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศและประชาชน รัฐบาล นายกรัฐมนตรี วุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระต่างๆ ล้วนตอบสนองต่อการสืบทอดอำนาจเผด็จการ พรรคจึงเห็นว่า ส.ส.ร.เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในทางสันติวิธี จึงเร่งผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาญัตติดังกล่าวในวันที่ 23-24 ก.ย. และเพื่อเร่งรัดให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พรรคจึงขอเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมลงชื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งต้องการเสียงประมาณ 250 คน เนื่องจากจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 25 ก.ย. และจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ย. เพื่อเร่งให้แล้วเสร็จวาระ 3 เดือน ต.ค.


หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อว่า พรรคได้เตรียมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็น ได้แก่ 1.การยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกฯ ตามมาตรา 272 และให้การเลือกนายกรัฐมนตรี นั้นสามารถเลือกนอกบัญชีได้ แต่ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น เพื่อปิดทางนายกรัฐมนตรี คนนอก 2.การยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร 3.การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของ คสช.อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ และ 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83, 85, 90, 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือใช้บัตร 2 ใบ จึงขอเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันด้วยการร่วมเสนอญัตติและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างสันติ โดยพรรคจะเสนอญัตติดังกล่าวโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในวันที่ 9 ก.ย.

แท็กที่เกี่ยวข้อง