"พิธา-สาทิตย์" นำทีมยื่นปิดสวิตช์ ส.ว.

2020-09-08 16:20:20

"พิธา-สาทิตย์" นำทีมยื่นปิดสวิตช์ ส.ว.

Advertisement

"พิธา-สาทิตย์" นำทีมยื่นรายชื่อ 99 ส.ส. 13 พรรคปิดสวิตช์ ส.ว.  มั่นใจเข้าสภาฯ 23-24 ก.ย.ทันแน่

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่รัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมกันนำรายชื่อส.ส.99 คน มายื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 272 ว่าด้วยการยกเลิกการให้ส.ว.ร่วมลงมติในที่ประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี


นายชวน กล่าวว่า ตามขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบองค์ประกอบของญัตติเพื่อพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีปัญหาจะสามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาได้ใน 15 วัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีการพิจารณาในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ ทั้งนี้คิดว่าหากไม่มีปัญหาใดๆจะสามารถพิจารณาได้พร้อมกัน


ด้านนายพิธา กล่าวว่า ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อมีจำนวน 99 คนมาจาก 13 พรรคการเมืองโดยไม่มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐร่วมลงชื่อ แต่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยรวมลงชื่อด้วย เชื่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาในวันที่23-24 ก.ย.นี้ นอกจากนี้มั่นใจว่าจะไม่มีส.ว.คนใดขัดขวาง เนื่องจากทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า การแก้ไขมาตรานี้จะเป็นทางออกให้กับประเทศ


นายสาทิตย์ กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากความเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะให้มีการแก้ไขในเรื่องการให้ส.ว.เลือกนายกฯเพียงประเด็นเดียว ซึ่งการดำเนินการของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นเอกสิทธิ์ที่สามารถทำได้ แม้ว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ได้ร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ โดยการแก้ไขมาตรานี้จะเป็นการยกเลิกการสืบทอดอำนาจ อย่างไรก็ตามพวกเราจะเข้าไปชี้แจงต่อที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป และคิดว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าใจการดำเนินการในครั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าพรรคเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการแก้ไขมาตรา 272

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า หากมีการยกเลิกมาตรา 272 จะทำให้กระบวนการได้มาซึ่งนายกฯเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแบบเดิมคือ ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอชื่อและเลือกนายกฯจากบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกฯของพรรคการเมืองที่เสนอต่อคณะกรรมาการเลือกตั้ง และหากสภาผู้แทนราษฎรเลือกไม่ได้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สภาฯเลือกนายกฯคนนอกต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง