ธ.ออมสิน เปิดช่อง"อาชีพอิสระ-หาบเร่แผงลอย"กู้สู้โควิด

2020-09-07 18:40:26

ธ.ออมสิน เปิดช่อง"อาชีพอิสระ-หาบเร่แผงลอย"กู้สู้โควิด

Advertisement

"แบงก์ออมสิน" เปิดโอกาสผู้มี "อาชีพอิสระ-หาบเร่แผงลอย" สามารถยื่นขอสินเชื่อสู้วิกฤตไวรัสควิด 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ยืนวันว่า ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินดำเนินการ 10,000 ล้านบาทแล้ววันนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน 3 ปี และให้เพิ่มเติมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการจัดสรรวงเงินจากโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ธนาคาออมสิน จึงนำไปปล่อยสินเชื่อรายลไม่เกิน 50,000 บาท แต่ปรากฏว่ามีการขอกู้ไม่มากนักแม้จะเปิดลงทะเบียนรอบ 2 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้มีรายได้ประจำส่วนใหญ่ไม่เข้าเงื่อนไข ครม.จึงมีมติให้จัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาทจากโครงการดังกล่าวมาใช้ในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแทน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้าถึงสินเชื่อให้ง่ายขึ้น

นายวิทัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบให้ดึงวงเงินอีก 5,000 ล้านบาทจากโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาใช้ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นนาน 1 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอกู้ได้โดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขา อย่างไรก็ตามทั้ง 2 โครงการใหม่ ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาล แต่เป็นวงเงินของธนาคารที่ใช้ในโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ให้รับทราบในวันที่ 15 ก.ย.นี้