ม.ศิลปากรวาดพระบรมสาทิสลักษณ์น้อมถวายอาลัย ร.9

2017-10-08 16:50:34

ม.ศิลปากรวาดพระบรมสาทิสลักษณ์น้อมถวายอาลัย ร.9

มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมใจวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ น้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและอาจารย์ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ร่วมกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์บนผ้าใบ ขนาด 1.90 เมตรx 2.60 เมตร รวมทั้งสิ้น 9 ภาพ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรฝั่งถนนมหาราช หรือบริเวณฝั่งท่าช้าง เพื่อน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ.ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกครั้ง ซึ่งภาพวาดทั้ง 9 ภาพ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันออกแบบและวาดขึ้นเพื่อร่วมกันส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย โดยเหล่านักศึกษาได้เริ่มวาดกันตั้งแต่ในเวลา 9โมงเช้า เสร็จสิ้นในเวลา 17.30 น. รวมใช้เวลากว่า 8 ชั่วโมงครึ่ง

AdvertisementAdvertisementเจ้าของผลงานชาวศิลปากรที่มารวมตัวกัน ทุกท่านยอดเยี่ยมมาก 


แท็กที่เกี่ยวข้อง