รองปลัด กทม. รุดตรวจเยี่ยมสอบครูผู้ช่วย

2020-09-06 15:40:35

รองปลัด กทม. รุดตรวจเยี่ยมสอบครูผู้ช่วย

Advertisement

รองปลัด กทม. รุดตรวจเยี่ยมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยสนามสอบ มธ.ศูนย์รังสิต เน้นโปร่งใส ยุติธรรม ปลอดทุจริต


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ก.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 ณ สนามสอบที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รอง ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ผอ.จัดสนามสอบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ 


รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ มีผู้มาสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 40,388 คน โดยจัดการสอบคัดเลือก 2 วัน ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 63 โดยจัดสนามสอบรองรับผู้เข้าสอบไว้ 8 แห่งด้วยกัน ซึ่งสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นับเป็นสนามสอบใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมทำหน้าที่ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน ทั้ง 18 กลุ่มวิชา รวมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 170 อัตรา มุ่งเน้นให้การจัดการสอบในครั้งนี้มีระบบและวิธีการในการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างรัดกุม โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบ Remote Jammer หรือ เครื่องรบกวน ตัดสัญญาณ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตทั้ง 8 สนามสอบ รวมถึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกคน จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ และกำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) หรือหน้ากากผ้าชนิดแบบไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งใดในการเข้าสอบ และยังมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่มาเข้าสอบ จำนวน 30 ราย คาดว่าการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้จะได้ครูผู้ช่วยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ตำแหน่งยังขาดแคลนได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ และจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้พบว่า การจัดการสอบแข่งขันในวันนี้ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 ก.ย. 63 กำหนดสอบสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 10-11 ต.ค.63 และประกาศผลสอบภายในวันที่ 21 ต.ค. 63


ทั้งนี้ การสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เปิดรับสมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน 18 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาเกษตรกรรม กลุ่มวิชาวัดผล กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาชีววิทยา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 40,388 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 8,298 คน และหญิง จำนวน 32,090 คน โดยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 5,291 คน และต่างจังหวัด จำนวน 35,097 คน จัดสนามสอบจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สมัครสอบที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 3 ประเภท จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 7 ราย ความพิการบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 22 ราย และความพิการบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 1 ราย
แท็กที่เกี่ยวข้อง