ปชป. ปลื้มประกันรายได้พืช 5 ชนิดประสบความสำเร็จ

2020-09-06 15:30:46

ปชป. ปลื้มประกันรายได้พืช 5 ชนิดประสบความสำเร็จ

Advertisement

ปชป. ปลื้มประกันรายได้พืช 5 ชนิดประสบความสำเร็จ เดินหน้าโครงการต่อไป 

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่พรรคได้ประกาศเมื่อครั้งรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ต้องถือว่านโยบายประกันรายได้ เป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญตั้งแต่เมื่อครั้งรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และได้ผลักดันนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำไปเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 การประกันรายได้ของพืช 5 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและ ข้าวโพด จึงเป็นนโยบายที่ปรากฏชัดแล้วว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรได้รับประโยชน์ ช่วยให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น เบื่องต้นขณะนี้ สามารถช่วยเกษตรกรได้ทั้งหมด 7.29 ล้านราย แยกเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้ 4.31 ล้านราย ปาล์มน้ำมัน 3 แสนราย ยางพารา 1.7 1 ล้านราย มันสำปะหลัง 5.2 แสนราย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนราย โครงการนี้ เงินตกถึงมือเกษตรกร เข้ากระเป๋าเกษตรกรโดยตรงโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกร และต้องยอมรับว่าเม็ดเงินในส่วนนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศชาติ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นไปอีกด้วย

นายราเมศ กล่าวต่อว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ และรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อไปทั้ง ข้าว ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะเดียวกันก็มีมาตรการเสริมคู่ขนานไปด้วย อีกทั้งยังใช้มาตรการอื่นๆดูแลพืชเกษตรชนิดอื่นรวมทั้งผลไม้อย่างเป็นระบบ ส่วนพืชชนิดอื่นๆนั้น ก็มีนโยบายอื่นมารองรับเช่นกัน นอกจากนี้จะยังมีมาตรการเสริมนอกจากประกันรายได้ จะมีมาตรการช่วยค่าบริหารและปรับปรุงคุณภาพ จะจ่ายครั้งเดียวก็ได้ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งนายจุรินทร์จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ต่อไป  ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง ประโยชน์ของประชาชนที่เคยลั่นวาจาไว้ตอนหาเสียง เมื่อพรรคได้เข้าร่วมรัฐบาลก็จะมีการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เรื่องประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรจึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เห็นได้ชัดว่าทำตามคำมั่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

แท็กที่เกี่ยวข้อง