ไม่ปล่อยให้โควิด-19 เล็ดรอด! ปักกิ่งเตรียมตรวจ ‘อาหารแช่เย็นนำเข้า’ ทั้งหมด

2020-09-03 17:20:28

ไม่ปล่อยให้โควิด-19 เล็ดรอด! ปักกิ่งเตรียมตรวจ ‘อาหารแช่เย็นนำเข้า’ ทั้งหมด

ปักกิ่ง, 3 ก.ย. (ซินหัว) — ศุลกากรกรุงปักกิ่งเตรียมทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กับอาหารแช่เย็นนำเข้าทั้งหมด โดยเป็นการดำเนินการล่าสุดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของเมืองหลวงของจีน

ศุลกากรปักกิ่งแถลงข่าวเมื่อวันพุธ (2 ก.ย.) ว่าสินค้าอื่นจะถูกทดสอบเช่นเดียวกัน หากนำเข้ามาจากประเทศและดินแดนที่มีความเสี่ยงสูง

ทุกช่องทางการขนส่งขาเข้า สถานที่นำเข้าสินค้า รวมถึงคลังเก็บอาหารแช่เย็นนำเข้าจะต้องได้รับการฆ่าเชื้อทั้งหมด

Advertisement
ขณะเดียวกัน ศุลกากรปักกิ่งจะทำงานร่วมกับศุลกากรอื่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารการศุลกากรจีน เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลอาหารแช่เย็นนำเข้าจากท่าอื่นเข้ามายังกรุงปักกิ่ง เพื่อให้อาหารที่นำเข้ามายังเมืองหลวงของประเทศมีความปลอดภัย