"สิระ"ยัน กมธ.มีอำนาจพิจารณาคลิปเสียง

2020-09-02 18:55:13

"สิระ"ยัน กมธ.มีอำนาจพิจารณาคลิปเสียง

"สิระ"ยัน กมธ.กฎหมายมีอำนาจพิจารณาคลิปเสียงเรียกรับเงินจากบริษัทเอกชน

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีที่ประชุม กมธ. เตรียมพิจารณาคลิปเสียงเรียกรับเงินจากบริษัทเอกชน ว่า ฝ่ายกฎหมายยืนยันว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กมธ. ที่สามารถตรวจสอบผู้เรียกรับเงินตามที่ปรากฏในคลิปเสียงได้ ไม่ได้เป็นการกระทำเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งในที่ประชุม กมธ. ได้เห็นชอบให้ตรวจสอบคลิปเสียงดังกล่าว และยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุ กมธ.พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน พิจารณากำหนดวันในการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของ กมธ. ซึ่งปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณากลั่นกรองจำนวนกว่า 200 เรื่อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง