ปชป. ระดมสมองออกแบบความคิดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19

2020-09-02 16:55:06

ปชป. ระดมสมองออกแบบความคิดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19

ปชป. จัดงาน “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series 2 ระดมสมองออกแบบความคิด ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 ชวน “จุรินทร์” รับฟังปัญหาคน กทม. 9 ก.ย.

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์ โดยคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) เตรียมจัดงาน “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบนโยบายสำหรับคนกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ในประเด็น “Design Thinking ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19” เนื่องจากพบว่าประชาชนหลายภาคส่วนยังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องที่เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นที่น่ายินดีว่าในงานดังกล่าวนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์จะมาร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังปัญหาในครั้งนี้ด้วย


นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบนโยบายแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพฯ ที่ผ่านมาได้จัดมาแล้ว 1 ครั้งในประเด็น “กรุงเทพฯ ฟ้าใส” ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ชะลอการจัดกิจกรรมไว้ก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทเวิร์คช้อปเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมระดมสมองออกแบบความคิด ช่วยกันแก้ปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไข โดยผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายให้คนกรุงเทพ และหากพบว่าปัญหาใดสามารถนำไปผลักดันหรือแก้ไขได้ในทันที พรรคฯจะเร่งนำเสนอต่อรัฐบาล กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

ด้าน ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานคณะทำงานนโยบาย กทม. พรรคฯ และผู้อำนวยการสถาบัน FIT ได้กล่าวว่า กิจกรรม “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series 2 เพื่อระดมสมองออกแบบความคิด ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 ในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีส่วนในการออกแบบนโยบายเพื่อส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังจะได้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับทีมวิทยากร ที่จะมาให้มุมมองพร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงโควิด-19 รวมถึงแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหลังยุค Covid-19 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป โดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย โดย มี 4 ประเด็นปัญหาหลักที่จะร่วมแก้ไขได้แก่ 1. ปัญหาการว่างงาน 2. ปัญหากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการ (SMEs) 3. ปัญหากลุ่มผู้ค้าขายรายย่อย / หาบเร่แผงลอย และอาชีพอิสระ 4. ปัญหาว่างงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่

นางดรุณวรรณ  กล่าวว่า ขอขอบคุณนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่เห็นความสำคัญของปัญหาคนกรุงเทพฯ จึงอยากชวนให้ผู้ที่สนใจมาร่วมระดมสมอง ร่วมกันคิด ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันหาทางออกไปด้วยกัน ในการแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้ของคนกรุงเทพฯอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ต่อ New Normal และการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส


“ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมรสุม Covid-19 และต้องการสะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสียงดังกล่าวไปยังผู้บริหารกรุงเทพฯ และภาครัฐเกี่ยวข้อง ให้มาร่วมค้นหาทางออกฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 ไปด้วยกัน ในวันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร KX Knowledge Xchange Center โดยสามารถลงทะเบียนและแจ้งความสนใจในประเด็นปัญหาที่อยากเข้าร่วม Workshop ผ่านทาง https://forms.gle/sGHyrYXiagN4wcyW6 (รับจำนวนจำกัด)โดยผลจากการทำ workshop ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อสาธารณะ และสังเคราะห์เป็นแผนนโยบายเพื่อนำเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” นางดรุณวรรณ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง