ผลตรวจแรงงานเมียนมากาญจนบุรีไม่พบโควิด-19

2020-09-02 13:20:38

ผลตรวจแรงงานเมียนมากาญจนบุรีไม่พบโควิด-19

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของแรงงานชาวเมียนมา จ.กาญจนบุรีไม่พบเชื้อโควิด-19 หลังลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีแรงงานชาวเมียนมา 2 คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ จ.กาญจนบุรี และมีไข้สูง ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในพื้นที่ดังกล่าว ว่า กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า หลังจากได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าว กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จ.ราชบุรี (สคร.5 จ.ราชบุรี) ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในทันที  โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างแรงงานชาวเมียนมา 2 คน และเด็กชาวเมียนมาในบ้านที่ทั้งสองไปพักอาศัย 1 คนที่มีไข้สูง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR โดยล่าสุดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 คน คือทั้งหมดไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด และได้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยดังกล่าว ได้มีการประกาศปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการเฝ้าระวังและทำความสะอาดในโรงเรียน  สำหรับการปิดเรียนของทางโรงเรียนดังกล่าวนั้น พบว่าได้มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 1.มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง และ รพ.สต. แล้ว 2.อสม.แนะนำผู้ที่อาจเคยใกล้ชิดให้กักตัวในบ้านของตนเอง รวมไปถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดในบ้านของนักเรียนที่อาจเคยใกล้ชิดกัน เช่น การสังเกตอาการ การวัดไข้ เป็นต้น และ 3.ขณะที่โรงเรียนปิดชั่วคราวและเด็กนักเรียนหยุดอยู่บ้าน มีการเรียนที่บ้านโดยผ่านใบงานของครูประจำรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของโรงเรียน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรีได้ดำเนินการร่วมกันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตามตะเข็บชายแดนดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนชาวไทย และขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนมาโดยตลอด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

แท็กที่เกี่ยวข้อง