เฮ ครม.ไฟเขียวลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม

2020-09-01 16:15:48

เฮ ครม.ไฟเขียวลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม

Advertisement

ครม.มีมติลดหย่อนส่ง "เงินสมทบ" ประกันสังคมรอบ 2 ช่วยนายจ้าง-ผู้ประกันตน ส่งเงินเพียงร้อยละ 2 เริ่ม ก.ย.-พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือรอบ 2 หลังให้ความช่วยเหลือไปแล้วช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จะเป็นการลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยให้จ่ายเงินสมทบเหลือฝ่ายละ 2 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน ก.ย. ไปจนถึงเดือน พ.ย.2563 โดยหากคิดเป็นเงิน จะช่วยประหยัดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท