ขานรับนโยบาย "จุรินทร์" พาณิชย์จังหวัดสวมบท"เซลส์แมน"

2020-09-01 17:15:06

ขานรับนโยบาย "จุรินทร์" พาณิชย์จังหวัดสวมบท"เซลส์แมน"

พาณิชย์ขานรับนโยบาย "จุรินทร์" ชู ''เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด'' ให้พาณิชย์จังหวัดสวมบท"เซลส์แมน" นำสินค้าในท้องถิ่น เชื่อมโยงการค้าข้ามจังหวัด 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย.2563 นี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้า โดยนำสินค้าในพื้นที่ มาโรดโชวจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้ามจังหวัด เพื่อแรกเปลี่ยน สินค้าและเกิดการจับคู่เจรจาการค้าข้ามจังหวัด โดยได้กำหนดจัดงาน ” E-San Organic & Natural Shop” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตรอินทรีย์ สร้างโอกาสทางการค้า สร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตลาด นำการผลิต ภายใต้โครงการ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์ เราจะมีทีมผู้เชียวชาญ มาพัฒนาเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการการต่อยอด เชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าในสินค้า เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ เกิดการหมุนเวียนในท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคให้มั่งคง  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างงาน เพิ่มรายได้ ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน 


สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 80 ร้านค้า และมีสินค้าที่จะมาจำแหน่าย 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาหาร มีทั้งผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แป้งมันสำปะหลังอินทรีย์,ผักออรแกนิค,ผลไม้,อาหารประมง,อาหารสุก เป็นต้น, 2. กลุ่มเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลักและผลไม้, 3. กลุ่มเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าฝ้ายออร์แกรนิค ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ฝ้าฝ้ายย้อมคราม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายที่ทำจากวัสดุทุกประเภทเพื่อความสวยงาม เป็นต้น, 4.กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรือตกแต่งประกันในบ้าน สถานที่ต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น และ กลุ่มที่ 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอางสมุนไพร เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สร้างสีสันให้ความรู้และบันเทิงกับผู้เข้าร่วมงานอีกมาก เช่น จัดการแสดงศิลปะวัฒนะธรรม, การแสดงดนตรีและศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม อาทิ ปรีชา ปัดภัย, ก้อง ห้วยไร่, หนู มิเตอร์, เอิร์น เดอะสตาร์ เป็นต้น รวมถึงการแสดงวงโปงลางที่เหมาะสมในท้องถิ่นมาร่วมแสดงตลอดการจัดงาน


แท็กที่เกี่ยวข้อง