กรมควบคุมโรคจ่อฟันเครื่องกดเบียร์

2017-10-07 13:05:31

กรมควบคุมโรคจ่อฟันเครื่องกดเบียร์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคลั่นไม่สนับสนุนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเครื่องกดเบียร์ในร้านสะดวกซื้อ เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการฯสัปดาห์หน้าพิจารณาผิดกฎหมายหรือไม่

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และโฆษกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีที่กรมควบคุมโรคได้รับภาพถ่ายร้องเรียนเกี่ยวกับตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบ ณ ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งย่านเยาวราช เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจากการลงพื้นที่ยังไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากร้านค้าได้ระงับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากตู้กดและได้ใช้ผ้าคลุมตู้กดดังกล่าวไว้

นพ.อัษฎางค์ กล่าวต่อว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ตู้กดดังกล่าวจะเป็นความผิดตามมาตรา 30 (1) การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ และมาตรา 32 ว่าเข้าข่ายเป็น "การสื่อสารการตลาด" ซึ่งถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หรือไม่นั้น กรมควบคุมโรค จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน และมีอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนภายในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวต่อไป
“ในขณะนี้ กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างประสานงานกับกรมสรรพสามิตว่า การขายเบียร์สดผ่านตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้รับการประสานจากผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อดังกล่าว โดยได้แจ้งให้ทราบว่าร้านสะดวกซื้อในสาขาที่มีการติดตั้งตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกแห่งได้ระงับการขายและมิให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวแล้ว”รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

นพ.อัษฎางค์ กล่าวด้วยว่า กรมควบคุมโรค ขอยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่อื่นๆ เช่นเดียวกันกับการขายแบบเครื่องกดในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ตระหนักถึงพิษภัยที่เป็นปัญหาสร้างผลกระทบทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422แท็กที่เกี่ยวข้อง