ศธ.เด้งรับนโยบาย"บิ๊กตู่"จ่อลดการบ้าน-ลดเวลาเรียน

2020-08-24 10:55:14

ศธ.เด้งรับนโยบาย"บิ๊กตู่"จ่อลดการบ้าน-ลดเวลาเรียน

Advertisement

กระทรวงศึกษาธิการ สนอง "บิ๊กตู่" จ่อลดการบ้าน-ลดเวลาเรียน พร้อมปรับการประเมินวัดผลทางการศึกษา 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ฝากกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดการบ้าน และลดการสอบวัดประเมินผลของนักเรียน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ว่า หลังจากได้รับข้อสั่งการจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จึงเตรียมขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม โดยจะปรับปรุงเรื่องลดการบ้าน ปรับวิธีการวัดผล และประเมินผล และการลดเวลาเรียนในห้องเรียน ซึ่งมอบหมายใหัสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดทำรายละเอียดเพื่อปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว

ดร.อำนาจ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาการจึงให้การบ้านค่อนข้างมาก โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ ก่อนให้นำไปปฎิบัติเพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันต่อไป เพราะปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กมีหลากหลายวิธีที่จะค้นหาข้อมูล จากนั้นใช้การประเมินผลจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเหมือนกับห้องเรียนกลับด้าน คือ จะจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ผ่านโลกอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียน และนอกเวลาเรียน ส่วนในห้องเรียนจะเป็นการจัดกิจกรรมอื่นๆ แทน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะจองเด็กนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป