โซเด็กซ์โซ่ ติดอันดับ 1 ใน 50 ของหมวด “นายจ้างดีเด่นเพื่อสตรี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก The Times

2020-08-21 11:47:06

โซเด็กซ์โซ่ ติดอันดับ 1 ใน 50 ของหมวด “นายจ้างดีเด่นเพื่อสตรี”   ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก The Times

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ของหมวด “นายจ้างดีเด่นเพื่อสตรี” (The Times Top 50 Employers for Women) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก The Times ประเทศอังกฤษ ซึ่งระบุไว้ในหมวดของนายจ้างที่เป็นผู้นำด้านความเสมอภาคทางเพศในสถานที่ทำงานนายจ้างจาก 50 บริษัทนั้นจะได้รับรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเสมอภาคทางเพศจากองค์กร Business in the Community (BITC) ซึ่งรางวัลนี้ได้พิจารณาจากกระบวนการทั้งหมด ที่การประเมินได้มุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใส สาเหตุของช่องว่างระหว่างเพศ การแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขเหล่านั้น


Advertisementบริษัททั้งหมดที่ได้รับรางวัลนี้ได้รวบรวมหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขาในทุกระดับ และมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังผลักดันความก้าวหน้าทางอาชีพของสตรีอีกด้วย

คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ติดอับดับลิสต์ 50 อันดับแรก ในหมวด “นายจ้างดีเด่นเพื่อสตรี” จาก The Times ซึ่งโซเด็กซ์โซ่นั้นให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาโดยตลอด และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานของเราทำงานเป็นทีมที่มีความสมดุลทางเพศเต็ม 100% ในอนาคค ปัจจุบันสัดส่วนพนักงานสตรีในทีมคิดเป็น 40-60 %”

เกี่ยวกับโซเด็กซ์โซ่ :โซเด็กซ์โซ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดย มร. ปิแอร์ เบลลอน โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำระดับโลกในด้านบริการที่เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กร โซเด็กซ์โซ่ดำเนินงานใน 67 ประเทศ ให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนในแต่ละวัน ด้วยความหลากหลายและโดดเด่นทั้งการบริการนอกสถานที่ บริการด้านสิทธิประโยชน์และรางวัลจูงใจ รวมไปถึงบริการส่วนบุคคลและที่พักอาศัย โซเด็กซ์โซ่ให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี โดยครอบคลุมการบริการด้านอาหาร การต้อนรับ การบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด ตลอดจนการบริหารจัดการสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก นอกจากนี้ยังมีบริการและโปรแกรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการหาโซลูชั่นที่ช่วยให้สามารถจัดการความคล่องตัวและค่าใช้จ่ายของพวกเขาได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือถึงบ้าน ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และบริการผู้ช่วยส่วนตัว ความสำเร็จและผลการดำเนินงานของโซเด็กซ์โซ่นั้นมีรากฐานจากการพึ่งพาตนเอง รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการว่าจ้างพนักงานจำนวน 470,000 คนทั่วโลก นอกจากนี้โซเด็กซ์โซ่ยังมีรายชื่ออยู่ในดัชนี CAC 40, FTSE4Good และ DJSIAdvertisement