ฉลองครองราชย์ 50 ปี สุลต่านบรูไน สุดยิ่งใหญ่

2017-10-05 16:35:41

ฉลองครองราชย์ 50 ปี สุลต่านบรูไน สุดยิ่งใหญ่

ชาวบรูไนจัดพิธีเฉลิมฉลองให้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ในวโรกาสที่พระองค์จะครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีเมื่อวันพฤหัสบดี


เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ชาวบรูไนจัดพิธีเฉลิมฉลองให้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ในวโรกาสที่พระองค์จะครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  โดยทางการจะยิงสลุต 21 นัดถวายพระพร และพระองค์จะเสด็จฯ ร่วมขบวนเฉลิมฉลองในเส้นทางจากพระราชวัง เคลื่อนขบวนไปรอบกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงของประเทศ


หลังจากที่บรูไนประกาศเอกราชจากอังกฤษ ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ ประชาชนชาวบรูไนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถครอบครองที่อยู่อาศัยได้ในราคาต่ำ รวมทั้งได้รับสวัสดิการด้านสาธารณสุขและการศึกษาฟรี เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ

ปัจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์มีพระชนมมายุ 71 พรรษา และนับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่ในขณะนี้ ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยบรูไนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และปกครองโดยราชวงศ์โบลเกียห์มากว่า 600 ปีแล้ว


แท็กที่เกี่ยวข้อง