จิตอาสาทำความสะอาดคลองบางลำพู

2017-10-05 11:25:11

จิตอาสาทำความสะอาดคลองบางลำพู

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองบางลำพู

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมี พล.อ.ท.ชิดชัย กาญจนโภคิน เป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม.

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้ง คณะผู้บริหาร กทม.ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ กทม.กว่า 1,600 คน

Advertisement
ภายหลังจากพิธีปล่อยแถว เหล่าอาสาสมัครแยกย้ายไปร่วมทำกิจกรรม ตามจุดต่างๆ ซึ่งในวันนี้ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ พัฒนาทำความสะอาดคลองรอบกรุง(คลองบางลำพู) จะทำความสะอาดคลองตั้งแต่บริเวณท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศถึงประตูน้ำคลองบางลำภู ใช้เรือจำนวน 40 ลำ ความยาวคลองประมาณ 1,500 เมตร กว้าง 20 เมตร โดยจะพัฒนาล้างทำความสะอาดเขื่อนและสะพาน ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง เก็บขยะและวัชพืชริมคลอง ทั้งนี้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจะร่วมกันพัฒนาและทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้
Advertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง