74 คลินิกบุกสภาฯขอความเป็นธรรมปมพิรุธเบิกงบบัตรทอง

2020-08-13 12:34:06

 74 คลินิกบุกสภาฯขอความเป็นธรรมปมพิรุธเบิกงบบัตรทอง

Advertisement

 ตัวแทน 74 คลินิกบุกสภาฯยื่นหนังสือ "ประธานสภาฯ-ผู้นำฝ่ายค้าน-กมธ.ป.ป.ช."ขอความเป็นธรรมปม สปสช.ตรวจพบพิรุธเบิกจ่ายงบบัตรทอง จี้ตั้งกรรมการสอบเลขาธิการ สปสช. เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่รัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสมบรูณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุกษิกโพธิ์ ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 74 คลินิก เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีพบข้อพิรุธการเบิกจ่ายงบประมาณคัดกรองในการสร้างเสริมสุขภาพ (งบตรวจเมตาบอลิก) ของคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 18 แห่ง พร้อมทั้งเสนอแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร เขต 13 ตามที่มีการอภิปรายทั่วไปในงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย ส.ส. กรณีพบข้อพิรุธในการเบิกจ่ายงบประมาณคัดกรองเมตาบอลิกของคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 18 แห่ง (สปสช. ตรวจพบเอง) ซึ่งพบว่ามีการปลอมผลตรวจเลือดหรือพบว่าไม่ได้ทำการตรวจเลือดผู้มารับบริการ จนในที่สุด รมว.สาธารณสุข ได้สั่งการให้สืบสวนเอาผิดตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎแก่สังคมไปแล้วนั้น ทางกลุ่มผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น จึงขอเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอสภาพปัญหาของคลินิกชุมชนอบอุ่นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยบริการระดับโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพดำรงอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนตลอดไป และมีระบบบริหารงบประมาณกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

สำหรับข้อเสนอของทางกลุ่มฯ ได้แก่ 1.ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการ สปสช. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และ ผอ. สปสช.กรุงเทพมหานคร เขต13 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157และลงโทษผู้กระทำความผิด2.ขอให้ชี้แจงข้อกล่าวหา และระงับการกล่าวหาที่ยังไม่ได้พิสูจน์ความผิด เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิดของสังคม และขอให้ทบทวนผลการสอบสวนและเรียกร้องให้เปลี่ยนคณะกรรมการสอบโดยเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลาง3.ขอให้ตรวจสอบทุจริตเชิงนโยบายและการสนับสนุน ช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง4.ขอให้ตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหาของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมามีการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดหนี้สินของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพจำนวนมากจนเกิดภาวะขาดทุน 5.ขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาและปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 6..ขอให้คณะ กมธ.การสาธารณสุข พิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทางกลุ่ม 
ด้านนายสมพงษ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า มีความเห็นใจทางกลุ่มต่อปัญหาที่เกิด ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านฯ จะนำเรื่องที่ได้รับไปศึกษาพิจารณาหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ความกระจ่างต่อทางกลุ่มต่อไป

ขณะที่นายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร และส่งไปยังคณะ กมธ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป