ลุยปราบอาบอบนวด แอบขุดใช้น้ำบาดาลฟรี

2017-10-04 12:15:10

ลุยปราบอาบอบนวด แอบขุดใช้น้ำบาดาลฟรี

Advertisement

ทส.ตั้งกองปราบน้ำบาดาล หลังสถานประกอบการใหญ่-อาบอบนวดลักลอบเจาะน้ำบาดาลมาใช้ฟรี ส่งเจ้าหน้าที่ลุยอ่างสืบเก็บน้ำมาตรวจพบเป็นน้ำบาดาลชัด


นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์
รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในอดีตเมื่อราว 10 กว่าปีก่อนพื้นที่ กทม.มีปัญหาเรื่องการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่เกินสมดุลทำให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดในหลายพื้นที่ โดยปัญหาการเกิดแผ่นดินทรุดคือ การลักลอบขุดน้ำบาดาลมาใช้เองโดยไม่มีการขออนุญาต โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ำปริมาณมาก เช่น สถานบริการอาบอบนวดเราจึงต้องใช้วิธีการพิสูจน์ว่า น้ำที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการเหล่านั้นเป็นน้ำบาดาล หรือน้ำประปาตามที่กล่าวอ้าง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชายเข้าไปใช้บริการในสถานบริการอาบอบนวดหลายๆ แห่งแล้วแอบเก็บตัวอย่างน้ำมาพิสูจน์ว่า น้ำที่ใช้บริการอาบน้ำให้ลูกค้านั้นเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลกันแน่ โดยเก็บน้ำจากก๊อกใส่ขวดแล้วเอามาพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่า หลายแห่งมีการลักลอบเอาน้ำบาดาลมาใช้จริง จึงมีการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า สำหรับในปัจจุบันนั้น แม้พื้นที่ กทม.จะไม่มีปัญหาดินทรุดจากการใช้น้ำบาดาลเกินปริมาณสมดุลอีกแล้ว แต่ก็มีเหตุให้น่าสงสัยว่า สถานประกอบการอีกหลายๆแห่งลักลอบขุดบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาต เรื่องนี้ทำให้ นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัยพากรฯ ซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาลขึ้นมา เพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความปลอดภัยของการใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ


แท็กที่เกี่ยวข้อง