นายกฯเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

2020-08-10 22:20:54

นายกฯเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

Advertisement

นายกรัฐมนตรี เปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2563 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  และภริยา นางนราพร จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 12 ส.ค. 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยใน โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านค้า ฟื้นเศรษฐกิจไทย ฝ่าภัยโควิด ระหว่างวันที่ 8 - 16 ส.ค. 2563 

เมื่อเดินทางถึงบริเวณงาน นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยทรงมีพระราชประสงค์อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของพสกนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองพระราชเสาวนีย์ รัฐบาลได้ขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทาง การตลาดให้มากยิ่งขึ้น ภายในงานยังแสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญาไทย นอกจากจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่เป็นของดีมีคุณภาพจากชุมชนทั่วประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงาน เลือกซื้อสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เชื่อมั่นว่าไทยสามารถใช้วิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสพลิกฟื้นประเทศไทยให้กลับมาดีกว่าเดิมได้ ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของคนไทยทุกคนภายใต้ “ร่วมไทย สร้างชาติ” เพื่อก้าวเดินต่อไปด้วยกัน

จากนั้น นายกรัฐมนตรี และภริยา เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีและการสาธิตผลิตภัณฑ์ พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย อาทิ ซุ้ม First Lady ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา ซุ้มสานพลังประชารัฐ โดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” และซุ้มสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน เป็นต้น พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมสมัย ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน