กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อน “โครงการเกษตรวิชญา”

2020-08-10 21:25:24

กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อน “โครงการเกษตรวิชญา”

Advertisement

กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อน “โครงการเกษตรวิชญา” โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการเกษตรวิชญา” โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ และ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ ยังมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา และ น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวภายหลังการประชุมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกองแหะ ม.4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่เป็นเขาหัวโล้น ราษฎรทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม จึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนการใช้ที่ดิน พัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำ ให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ พร้อมพระราชทานที่ดิน (ส่วนพระองค์) เนื้อที่ 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรฯนำไปดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา ให้ไปเป็นตามพระบรมราโชบาย และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกร ให้เกษตรกรทำกิน รายละ 1 ไร่ ให้มีรายได้จากการเกษตร 1.5 แสนบาทต่อปี เป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน