อุทยานกุยบุรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 63

2020-08-10 21:10:12

อุทยานกุยบุรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 63

Advertisement

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 63


เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า ปรับปรุงแหล่งอาหารช้างป่า สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 ส.ค.  2563 "ช้างโลก เทิดไท้ องค์ราชินี" โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวรายงาน นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.สุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร WWF ประเทศไทย ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และประชาชนจำนวนมากร่วมกันปลูกป่าจำนวน 2 ไร่ กำจัดวัชพืชภายในแปลงหญ้าเพื่อปรับปรุงแปลงหญ้าเดิมจำนวน 100 ไร่ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กร.5 (ห้วยลึก) และเพิ่มเติมแร่ธาตุ เสริมโป่งเทียมจำนวน 1 โป่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าและช้างป่าต่อไป


เนื่องด้วยวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2555 วันที่ 12 สิ.ค. ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญ คือ วันช้างโลก (World Elephant day) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังทรงห่วงใยถึงวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ป่า อันเป็นเหตุแห่งการสูญพันธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงทรงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาช้างไทยในพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง