“จุรินทร์” เดินหน้า “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

2020-08-10 20:05:34

“จุรินทร์” เดินหน้า “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

Advertisement

“จุรินทร์”ชูศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม เดินหน้า “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 10 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)   รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผวจ.เพชรบุรี  ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ นวัตกรรมเพชรบุรี และสถาบันเกลือ

โดย นายจุรินทร์ กล่าวว่าวิสัยทัศน์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต ยุคนี้จะเป็นยุคแรกที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯจะจับมือกัน กระทรวงเกษตรฯจะทำหน้าที่เป็นกระทรวงผลิต และกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นกระทรวงตลาดโดยจะเดินหน้าไปสู่การสร้างเกษตรทันสมัยและพาณิชย์ทันสมัย

“พาณิชย์ทันสมัยคือพาณิชย์ที่จะต้องกำหนดรูปแบบการตลาดที่แตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมาที่เน้นระบบการค้าแบบออฟไลน์เป็นหลัก ต่อไปนี้ต้องปรับรูปแบบไปสู่พาณิชย์ทันสมัย เพิ่มรูปแบบการค้าออนไลน์ การค้าแบบเกษตรพันธสัญญา คอนแทรคฟาร์มมิ่ง และผ่านรูปแบบการตลาดแบบเคาน์เตอร์เทรด” รมว.พาณิชย์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลายกลไกที่เป็นหน่วยงานภาคการผลิต ไม่มีเงินและหลายคนไม่มีตังที่จะซื้อสินค้าก็ให้ใช้รูปแบบการเอาสินค้าแลกสินค้าส่วนเหลื่อมค่อยจ่ายตังค์ แล้วเอาสินค้าอื่นมาบวกเพิ่ม เพื่อให้สมดุลกันและแลกเปลี่ยนกัน เป็นรูปแบบการค้ายุคใหม่ที่ต้องดำเนินการเข้มข้นเป็นรูปธรรม รวมทั้งการค้าชายแดนที่ต้องให้ความสำคัญขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์จะปรับกลไกของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้พาณิชย์จังหวัดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นเซลล์แมนจังหวัด ทูตพาณิชย์ประจำประเทศต่างๆ 40 - 50 ประเทศ ต้องปรับบทบาทไปเป็นเซลล์แมนประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องทำหน้าที่หัวหน้าเซลล์แมนประเทศ 

รมว.พาณิชย์ กล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ก็ส่งผลให้เกษตรต้องปรับรูปแบบให้ทันสมัยและต้องครอบคุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งหมด 5 ด้านคือ 1.พืช 2.ปศุสัตว์ 3.ประมง 4.เกษตรแปรรูป 5.เกษตรบริการ โดยต้องปรับรูปแบบเกษตรการผลิตไปสู่เกษตรยุคใหม่ 5 รูปแบบ 1.เกษตรรวมกลุ่มคือเกษตรแปลงใหญ่ คือสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนทางด้านการเกษตรและทุกชนิดที่ไม่ทำคนเดียวหรือต่างคนต่างทำ 2.เกษตรนวัตกรรม เช่น ข้าวสามารถนำไปทำเครื่องสำอางได้กระปุกละเป็นพันบาทแล้ว 3.เกษตรปลอดภัยยิ่งในยุคโควิดและหลังโควิดเกษตรปลอดภัยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในและเป็นที่ต้องการของโลกหากขาดความปลอดภัยเกษตรประเทศนั้นจะไปได้ยาก 4.เกษตรแปรรูป ต้องไม่ขายเฉพาะเกษตร ขั้นต้นต้องแปรรูปพัฒนาเพิ่มมูลค่า ไปสู่เกษตรมูลค่าสูง 5.เกษตรอัจฉริยะต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วย

“เกษตรพอเพียงคือรากฐานความเป็นไทยที่ได้รับพระราชทานไว้ที่เราต้องไม่ทิ้งและเดินหน้าไปตามแนวพระราชดำริ  ภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดที่ต้องทำเราจะเดินหน้าไปต้องมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เกิดขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จและศูนย์เทคโนโลยีทำคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือ การที่จะมีศูนย์ทั้ง 76 จังหวัดเกิดขึ้นสอดคล้องกับ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ไม่ใช่ผลิตในสิ่งที่อยากทำ แต่ตลาดไม่ต้องการ การคิดค้นวิจัยและพัฒนาต้องนับจากการเอาตลาดเป็นตัวตั้งและคิดค้นไป” รมว.พาณิชย์ กล่าวแท็กที่เกี่ยวข้อง