“เทพไท” เสนอตั้ง พ.ร.บ.กองทุนเงินบำนาญ “กำนัน-ผญบ.”หลังเกษียณ

2020-08-10 19:50:34

“เทพไท” เสนอตั้ง พ.ร.บ.กองทุนเงินบำนาญ “กำนัน-ผญบ.”หลังเกษียณ

Advertisement

“เทพไท” เสนอตั้ง พ.ร.บ.กองทุนเงินบำนาญให้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หลังเกษียณตำแหน่งแล้ว

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ข้อความว่า เนื่องในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ 128 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ขอชื่นชมยินดีกับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ได้ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมในฐานะราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการประสานงาน ดูแลพี่น้องประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุขตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทุกคนล้วนมีบทบาทในการช่วยเหลือภาครัฐ ต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคน

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผมคนหนึ่งได้ลุกขึ้นอภิปรายข้อหารือ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งกองทุนเบี้ยเลี้ยงชีพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เพื่อเป็นเงินบำนาญให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยใช้หลักการหักเงินเดือน 10% เข้ากองทุน และรัฐบาลจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเข้าสมทบกองทุนด้วย หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นเงินเดือน เท่ากับอายุการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันทุกคน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติในห้วงเวลาที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการตอบแทนการปฎิบัติ หน้าที่ด้วยความเสียสละ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผมจะเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนเลี้ยงชีพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ต่อสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง