สธ.ฟันธงไม่เกิน 6 เดือน โลกผลิต"วัคซีนแก้โควิด"สำเร็จ

2020-08-10 18:45:31

สธ.ฟันธงไม่เกิน 6 เดือน โลกผลิต"วัคซีนแก้โควิด"สำเร็จ

Advertisement

สธ. มั่นใจไม่เกิน 6 เดือน โลกผลิต "วัคซีนแก้โควิด-19" สำเร็จ ย้ำ ปชช.ต้องไม่ตื่นตระหนักหากระบาดรอบ 2

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาและวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จากทั่วโลก ว่า ขณะนี้มีวัคซีนที่ยังอยู่ในระยะการทดลองทั้งหมดกว่า 180 วัคซีน ทดสอบในมนุษย์แล้วประมาณ 38 วัคซีน แบ่งเป็น ระยะที่ 1 จำนวน 18 วัคซีน ทดสอบกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี ไม่เกิน 100 ราย, ระยะที่ 2 มีจำนวน 12 วัคซีน โดยเมื่อผ่านการทดสอบระยะที่ 1 แล้ว จะนำมาทดสอบกับอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรงที่มีความหลากหลายทางอายุ สัดส่วนทางเพศ และเชื้อชาติที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาว่าวัคซีน มีความสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีความปลอดภัยหลังได้รับวัคซีนหรือไม่ ระยะที่ 3 มีจำนวน 7 วัคซีน โดยจะฉีดวัคซีนฉีดให้กับกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี และฉีดวัคซีนหลอกให้กับบางราย เพื่อดูความแตกต่างในการป้องกันโรค ซึ่งมีเป้าหมาย คือ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ในระยะ 6 เดือน หากทำสำเร็จองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา จะจดทะเบียนวัคซีนให้

นพ.ธนรักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับวัคซีนในวงจำกัด จำนวน 1 วัคซีนที่มาจากประเทศจีน ซึ่งผ่านการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ยังไม่ได้เข้าระยะที่ 3 เพื่อพิสูจน์ว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ แต่ทางการจีน อนุมัติให้ใช้ในกองทัพได้ คาดว่าจะมีวัคซีนใช้เร็วที่สุด คือ 6 เดือนนับจากนี้ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณะสุข พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสนับสนุนการวิจัย และเตรียมจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด โดยระหว่างที่รอวัคซีน สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ คือ เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร องค์กร และชุมชน เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแรพ่ระบาดรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ที่สำคัญ คือ ประชาชนต้องไม่ตื่นตระหนักจนเกินไป หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2แท็กที่เกี่ยวข้อง