กมธ.พิจารณางบคืบ 36 เปอร์เซ็นต์

2020-08-10 15:55:12

กมธ.พิจารณางบคืบ 36 เปอร์เซ็นต์

Advertisement

กมธ.งบประมาณปี  64 พิจารณาคืบหน้าแล้ว 36 เปอร์เซ็นต์ เผย กมธ.แนะกระทรวงวัฒนธรรม ดึงศักยภาพเสริมสร้างเศรษฐกิจ ห่วงงบ อปท.ใช้สร้างถนนผิดวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พชปร.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจาณร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณ ว่าพิจารณาไปแล้วทั้งหมด 13 กระทรวง 1 หน่วยงาน 11 กองทุน คิดเป็น 36.2 เปอร์เซ็นต์ โดยวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา กมธ.ได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงแรงงาน วงเงิน 6.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งประเด็นที่กมธ.แสดงความเป็นห่วง คือ ส่วนของเงินกองทุนประกันสังคมที่เกี่ยวกับการจ่ายชดเชยลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 โดยผู้บริหารกองทุนประกันสังคม ได้ให้ความมั่นใจกับกมธ.ว่า งบประมาณที่มีอยู่ในกองทุน จำนวน 1.6 แสนล้านบาท สามารถช่วยเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบต่อไปได้อีก นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณ 8.7 พันล้านบาท กมธ.ได้อภิปรายภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวง ซึ่งกมธ.ห่วงเรื่องการดึงศักยภาพของประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมอย่างไร ที่จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เพราะที่ผ่านมางบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นในเรื่องการบำรุงวัตถุเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ดึงดูดความสนใจจากเด็ก และเยาวชนได้มากเท่าที่ควร

ด้าน น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า ส่วนการพิจารณางบประมาณเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกมธ.ได้พิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในส่วนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกมธ.ให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ เช่น การนำงบจังหวัดไปก่อสร้างถนน ซึ่งเป็นงบตามภารกิจของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม อยู่แล้ว ดังนั้น การขอรับจัดสรรงบจังหวัดควรนำไปสร้างถนนที่ไม่มีเจ้าภาพเป็นผู้ดูแลหรือเป็นของอปท. เช่น ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลหรืออำเภอ ซึ่งเป็นเส้นทางสายรองที่อปท.เป็นผู้ดูแล