"บิ๊กป้อม" ถก คกก.กองทุนดีอี เร่งรัดโครงการสำคัญ

2020-08-10 15:55:28

"บิ๊กป้อม" ถก คกก.กองทุนดีอี  เร่งรัดโครงการสำคัญ

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ประชุม คกก.กองทุนดีอี  เร่งรัดโครงการสำคัญ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่  10 ส.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ชายโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาบริหารกองทุนได้แก่ การเห็นชอบ(ร่าง)ตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี  2564 โดยเทียบเคียงกับปี 2563 ประกอบด้วยงาน 6 ด้าน คือ 1)ด้านการเงิน 2)ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3)ด้านการปฏิบัติการ 4)ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 5)ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และ 6)ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ กระทรวงการคลัง และเห็นชอบ(ร่าง)กรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ64 เกี่ยวกับเรื่องการศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ,นวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข ,เกษตรเชิงรุกด้านนวัตกรรมดิจิทัล ,เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต ,รัฐบาลดิจิทัล และโครงการตามนโยบายเร่งด่วน

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำขอให้ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด อย่างจริงจัง การดำเนินงานต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด สำหรับการบริหารเงินกองทุน ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ ดีอี ให้เร่งรัดโครงการสำคัญต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ภายใต้คณะกรมการบริหารกองทุน อย่างเร่งด่วน ตามกรอบเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริม การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง