"เทพไท"ย้ำจุดยืน ปชป.หนุนแก้ รธน.พ่วงประชามติ

2020-08-10 14:25:38

"เทพไท"ย้ำจุดยืน ปชป.หนุนแก้ รธน.พ่วงประชามติ

Advertisement

"เทพไท" ย้ำจุดยืน ปชป. สนับสนุนการแก้ รธน.บางประเด็น แต่ต้องผ่านการทำประชามติจากประชาชน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ คือ แก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 หมวดที่ 15 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อต้องการให้ขั้นตอนและวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ เปิดโอกาสให้เสียงข้างมากของรัฐสภา เป็นฝ่ายกำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอง ไม่ต้องให้คะแนนเสียงจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. รวมทั้งร้อยละ 20 ของสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน เป็นฝ่ายกำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะวิธีการดังกล่าวเป็นการกำหนดให้เสียงข้างน้อยในรัฐสภา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มากกว่าเสียงข้างมาก ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย

นายเทพไท กล่าวอีกว่า ตนเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทำประชามติจากประชาชนมาก่อน เมื่อจะมีการแก้ไขประเด็นใด ก็คงต้องมีการทำประชามติจากประชาชนด้วย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แม้ว่าขณะนี้ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายสมาชิกวุฒิสภา ต่างก็เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องฟังความเห็นจากประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศที่อย่างแท้จริง โดยผ่านการทำประชามติ จึงไม่อยากให้มีการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการแอบอ้างประชามติของประชาชนมาบังหน้า เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงแท็กที่เกี่ยวข้อง