"ม็อบอาชีวะ"จี้เชือดนักการเมืองชักใย"ม็อบหมิ่นสถาบัน"

2020-08-10 12:10:55

"ม็อบอาชีวะ"จี้เชือดนักการเมืองชักใย"ม็อบหมิ่นสถาบัน"

Advertisement

"ม็อบอาชีวะ" ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานสภาฯ ให้สอบสวนปม "นักการเมือง" อยู่เบื้องหลัง "ม็อบหมิ่นสถาบัน"

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. กลุ่มแนวร่วมปกป้องสถาบันฯ นำโดย ศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันฯ นัดรวมตัวเพื่อยื่นเรื่องต่อรัฐสภาแสดงจุดยืนให้ดำเนินการกลับกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่ม และกลุ่มคนที่จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโลกออนไลน์ หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการอย่างจริงจังปล่อนปละละเลยจนบานปลาย จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางมาบริเวณหน้ารัฐสภาฝั่งถนนเกียกกาย โดย นายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู อ่านแถลงการณ์ระบุว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องการความรู้รักสามัคคี แต่มีกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหว โดยนำสถาบันมายุยงให้แตกแยกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กลุ่มนักเรียนอาชีวะและนักศึกษาประชาชนที่มีใจรักสถาบันและแผ่นดินไทย จึงเห็นว่าถึงเวลาที่จะรวมตัวกันประท้วงกลุ่มคนเหล่านั้นที่ใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือทำลายชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

นายสุเมธ กล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์การประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบัน หรือ ศอปส. ตั้งขึ้นเพื่อให้สติเยาวชนพ่อแม่ ให้ตระหนักภัยคุกคามของชาติ โดยทางกลุ่มจะใช้วิธีการต่อต้านโดยเปิดเผยชื่อบุคคลที่ชังชาติ และดำเนินการกับกลุ่มที่หมิ่นสถาบันอย่างถึงที่สุด นอกจากนี้ยังอ่านข้อเรียกร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีกลุ่มการเมืองเจตนาไม่ดีต่อสถาบันโดยอยู่เบื้องหลังการชุมนม สร้างวาทกรรมแบ่งแยกพรรคการเมืองฝ่าย ประชาธิปไตย และฝ่ายเผด็จการ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และมีความพยายามแยกระบอบประชาธิปไตยออกจากสถาบัน จึงเรียกร้องให้ประธานสภาฯ ควบคุมอย่างเคร่งครัด ไม่ให้บุคคลเหล่านี้ดำเนินการอีก พร้อมขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมือง และลงโทษตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งควรให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตย
จากนั้น นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกมารับหนังสือ พร้อมระบุว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย กลุ่มผู้ชุมนุมใช้สันติวิธีในการแสดงออก ซึ่งจะนำเรียนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป พร้อมขอบคุณที่ดำเนินกิจกรรมชุมนุมโดยสงบภายใต้กรอบกติกา ยืนยันไม่ได้เลือกข้างในการรับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งยินดีรับทุกกลุ่ม เพราะต้องการใช้กลไกของรัฐสภาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง