แจง! ไม่ได้ยกหีบออกนอกหน่วย แค่อำนวยความสะดวกผู้มีไข้สูง

2020-08-09 15:50:29

แจง! ไม่ได้ยกหีบออกนอกหน่วย แค่อำนวยความสะดวกผู้มีไข้สูง

Advertisement

ประธานหน่วย 37 แจง ไม่ได้ยกหีบออกนอกหน่วย แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้มีไข้สูง

จากกรณีที่มีคลิปภาพปรากฏ มีผู้ยกหีบบัตรเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้ง 37 หน่วยบ้านผู้ใหญ่ชิ้น ม.10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต 5

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 ส.ค. น.ส.สุพัชชา เรืองดี ประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 37 ชี้แจงว่า ที่มีการเลื่อนหีบบัตรเลือกตั้ง เนื่องจาก มีผู้มาใช้สิทธิ์รายหนึ่ง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ อสม.คัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ แล้วพบว่า มีไข้สูง จึงให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหีบมาให้หย่อนบัตร แต่ยังอยู่ในเขตคูหาเลือกตั้ง เนื่องจาก ไม่มีหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ได้รายงานให้ นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกค.ให้รับทราบแล้ว ขณะที่ พล.ต.ต ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภจว.สมุทรปราการ เดินทางไปยัง หน่วยเลือกตั้ง 37 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนของตำรวจ