"ส.อ.ท.-EXIM BANK"จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เชื่อมผู้ส่งออกเอสเอ็มอี

2020-08-07 19:05:31

"ส.อ.ท.-EXIM BANK"จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เชื่อมผู้ส่งออกเอสเอ็มอี

Advertisement

"ส.อ.ท. -EXIM BANK" จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ให้ผู้ส่งออก SMEs ไทยไปยังตลาด CLMV และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน


เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ EXIM BANK เป็นประธานในพิธีเปิดงานจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) เพื่อให้ผู้ส่งออก SMEs ไทยในภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มต้นหรือขยายการส่งออกไปยังตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ภายใต้โครงการ “Global Business Matching 2020 : เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ ธ.ก.ส. วว. และภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กระทรวงสาธารณสุข และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของไทย ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาประเทศของไทยและอาเซียน